Εκδηλωσεις

Genius Loci

Η σειρά Genius Loci εξερευνά τον ιδιαίτερο ακουστικό χαρακτήρα χώρων και τοπίων της Σύρου, μέσα από ανοιχτές εκδηλώσεις (συναυλίες, ηχητικές εγκαταστάσεις κ..α.). Γνώριμα και άγνωστα σημεία του νησιού «αντηχούν» με πρωτότυπους ήχους, θορύβους και σιωπές από επιλεγμένους ηχητικούς καλλιτέχνες και σύγχρονους πειραματικούς μουσικούς.